Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2018

Chính thức ra mắt ứng dụng nhắn tin miễn phí Letalk

Hình ảnh
Nếu bạn đã từng là một thành viên của Lớp 6/7 Hỏi Đáp trước đây, chắc hẳn bạn cũng sẽ biết đến hòm thư, và sau đó là NoiDi, một ứng dụng nhắn tin mới ra mắt cách đây gần một năm. Tuy nhiên dù có những cải tiến đáng kể, nhưng NoiDi vẫn còn nhiều thiếu xót, chẳng hạn như tin nhắn thời gian thực (hay bấm một phát tin nhắn gửi đi ngay), hay chia sẻ hình ảnh,... Chính vì vậy Letalk, ứng dụng nhắn tin mới đã được phát triển và ra mắt trong ngày 20 tháng 7 năm 2018.