Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2018

Đợt tuyển thành viên cho Lớp 6/7 TK năm học 2018 đã bắt đầu

Hình ảnh
Trích dẫn từ Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Chào các bạn, đến hẹn lại lên, Lớp 6/7 TK mở đợt tuyển thành viên cho năm học 2018 - 2019. Đợt tuyển năm nay sẽ tuyển các bộ phận sau cho Hỏi Đáp bao gồm: Quản trị viên, Biên tập viên và một bộ phận mới là Cộng tác viên. Về phía Lớp 6/7 TK vẫn tuyển ban Quan hệ công chúng (PR) phụ trách việc quản lý fanpage và bộ mặt hình ảnh cho Lớp 6/7 TK. Điểm mới năm nay là xuất hiện bài kiểm tra năng lực cho bộ phận Quản trị viên và Biên tập viên. Chi tiết từng công việc mời các bạn xem bên dưới: Quản trị viên Quản trị viên là những người làm những việc giữ cho Lớp 6/7 Hỏi Đáp luôn là một nơi an toàn, thú vị, như là Captain America trong team Avenger, là người đảm bảo “an ninh – trật tư” cho trang, biến trang trở thành một nơi chứa các nội dung và câu hỏi hay. Họ cũng đồng thời là những người tiên phong tham gia hoặc tổ chức các hoạt động, năng nổ tham gia trả lời các câu hỏi và thích giúp đỡ người khác. Mô tả công việc: - Duyệt bài viết mới.  - Xử lí v