Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2017

Kết quả vòng đơn đợt tuyển thành viên Lớp 6/7 TK năm học 2017-2018

Hình ảnh
Như vậy là vòng đơn trong đợt tuyển thành viên năm nay đã kết thúc. Lớp 6/7 TK xin chúc mừng các bạn đã vượt qua rất nhiều bạn khác để lọt vào vòng đơn. Các bạn sẽ được thử việc cho đến hết ngày 03/12/2017, vượt qua được vòng thử việc, bạn sẽ được làm thành viên chính thức.