Thông báo quan trọng về tài khoản của bạn trên Lớp 6/7 TK


Các sản phẩm của Lớp 6/7 TK, đặc biệt là Lớp 6/7 Hỏi Đáp - nơi có lượng người dùng cao nhất sẽ được đồng bộ với hệ thống tài khoản mới Lớp 6/7 Tài Khoản trong vòng ít nhất 1 tháng nữa. Vì vậy để việc sát nhập này diễn ra thành công, tránh các vấn đề phát sinh sau này, Lớp 6/7 TK xin được thông báo các bạn những bước cần làm trước khi việc sát nhập được diễn ra.

Ngắn gọn: Kiểm tra lại email của bạn đã chính xác hay chưa và cập nhật lại nếu cần càng sớm càng tốt trước tháng 11.Ý nghĩa

Bằng việc sát nhập với Lớp 6/7 Tài Khoản, kể từ bây giờ trở đi bạn sẽ chỉ sử dụng một tài khoản để đăng nhập vào tất cả sản phẩm của Lớp 6/7 TK. Việc quản lý, chỉnh sửa thông tin tài khoản, đổi mật khẩu,... cũng được thực hiện từ chỉ một nơi duy nhất. Bảo mật và tính tiện lợi cũng được tăng lên.

Tôi cần làm gì?

Trước khi việc sát nhập tài khoản này được tiến hành. Lớp 6/7 TK yêu cầu bạn kiểm tra lại email đã chính xác hay chưa vì sau khi tiến hành sát nhập, bạn có thể sẽ được yêu cầu phải đặt lại mật khẩu mới thông qua email nếu như muốn đăng nhập hoặc thay đổi thông tin. Nếu như email không chính xác, bạn sẽ không nhận được thư xác minh và không thể truy cập tài khoản để chỉnh sửa các thông tin được nữa.
Dưới đây là hướng dẫn cập nhật lại email cho tài khoản:

Lớp 6/7 Hỏi Đáp (ngay cả khi bạn đăng nhập bằng Google, Facebook, bạn cũng cần cập nhật lại email và mật khẩu).

1. Đăng nhập tài khoản của bạn
2. Truy cập vào trang Cập nhật thông tin tài khoản
3. Cập nhật email của bạn.
4. Bấm Lưu hồ sơ.

Và bạn đã hoàn tất các bước cần thiết cho việc sát nhập vào 1 tháng nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các thông báo mới nhất để các bạn được cập nhật.
Nếu bạn có thắc mắc nào, hãy bình luận chia sẻ ý kiến bên dưới.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chính thức ra mắt ứng dụng nhắn tin miễn phí Letalk

Bạn đã có thể tra điểm thi tuyển sinh 10 toàn quốc năm 2019