Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2014

Chào đón phiên bản mới của Lớp 6/7 Tìm Kiếm

Hình ảnh
Sau gần nửa năm hoạt động, Lớp 6/7 tìm kiếm đã đón nhận hơn 2.000 lượt tìm kiếm (theo thống kê của Bing), đạt số người truy cập gần 5.000 người. Đây là động lực rất lớn để sản phẩm này ngày càng hữu ích hơn với mọi người.